Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Ετήσια Φωτογράφιση Πέμπτη 02/02/2023


Ετήσια Φωτογράφιση Πέμπτη 02/02/2023

 

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Kηδεμόνων του 144ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας θα οργανώσει και φέτος την ετήσια φωτογράφιση για τους μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων και βιντεοσκόπηση για τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης.

Η φωτογράφιση  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2/2/2023 στο σχολείο.  Όποιος γονέας θέλει αναμνηστικές φωτογραφίες του παιδιού του για την σχολική χρονιά 2022-23, πρέπει να στείλει συμπληρωμένη την πιο κάτω υπεύθυνη δήλωση μαζί με το κόστος της φωτογράφισης που ανέρχεται στα

12,00€ ευρώ / 1 παιδί

22,00€ / 2 παιδιά

33,00€ / 3 παιδιά

Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των δηλώσεων είναι η  31η Ιανουαρίου 2023.

 

Το  Δ.Σ.

 

 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα / Κηδεμόνα

 

Εγώ ο / η ................................................................. δηλώνω υπεύθυνα ότι συναινώ στην συμμετοχή του/της ......................................................που είναι μαθήτρια/της στην ............ τάξη του 144 Δημοτικού Σχολείου, για την συμμετοχή του / της στην ετήσια φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση, που θα γίνει την Πέμπτη 2/2/2023.

Υπογραφή